Vår politikk

Søke om penger

Om oss

Melde inn tillitsvalgte

Våre møter

Refusjon og honorar


VELKOMMEN
Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi jobber for å ivareta studentenes interesser opp mot HVL og andre aktører.

SEI IFRÅ
Bruk sei-ifrå-systemet for å ta opp saker direkte med høgskolen. Her kan du varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold, generelle ting som kan gjøres bedre eller gi positive tilbakemeldinger.

BEREDSKAP
På den sikre siden gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.

Varsling 24 er en tjeneste for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS, epost og telefonoppringing. Dette er viktig for at du skal få informasjon om hendelser i din kommune.