GÅ TIL STUDENTVALGET

Vår politikk

Søke om penger

Om oss

Melde inn tillitsvalgte

Våre møter

Refusjon og honorar


VELKOMMEN
Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi jobber for å ivareta studentenes interesser opp mot HVL og andre aktører.

SEI IFRÅ
Bruk sei-ifrå-systemet for å ta opp saker direkte med høgskolen. Her kan du varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold, generelle ting som kan gjøres bedre eller gi positive tilbakemeldinger.