Back to All Events

ST-3/19 (Studenttingsmøte)I tråd med våre retningslinjer for strauming, strømmes møter i Studenttinget direkte. Opptak fra studenttingsmøter er tilgjengelig fram til protokollen fra møtet er godkjent og gjort tilgjengelig på våre nettsider. Lenke til vår YouTube-kanal finner du her.


Sakliste

36-19 Møtekonstituering (V)

37-19 Orienteringer (O)

38-19 Årsrapport, Studenttinget på Vestlandet (O)

39-19 Endringsforslag til vedtektene (V)             

40-19 Val til arbeidsutvalget (V)

40.01 Val til leiar av arbeidsutvalet

40.02 Val til medlemer av arbeidsutvalet

41-19 Andre val (V)

Val til styrer, råd- og utval ved Høgskulen på Vestlandet              

Val til interne organ i Studenttinget på Vestlandet

Val av representantar til utval på fakultetsnivå 

42-19 Offentliggjøring av studenter valgt av Studenttinget (V)

43-19 Revidering av retningslinjer for fond (V)  

44-19 Resolusjon: Bokhandel på kvart campus ved HVL (V)         

45-19 Resolusjon: Utveksling for alle (V)

46-19 Ettergodkjenning av høringssvar (V)

XX-19 Eventuelt (D)

XX-19 Møteevaluering (D)

Earlier Event: March 23
ST-2/19 (Studenttingsmøte)
Later Event: August 31
ST-4/19 (Studenttingsmøte)