Back to All Events

ST-2/19 (Studenttingsmøte)I tråd med våre retningslinjer for strauming, strømmes møter i Studenttinget direkte. Opptak fra studenttingsmøter er tilgjengelig fram til protokollen fra møtet er godkjent og gjort tilgjengelig på våre nettsider. Lenke til vår YouTube-kanal finner du her.


Sakliste:

ST17-19 Møtekonstituering (V)

ST18-19 Orienteringer (O)

ST19-19 Orientering og debatt om studieforskriften (D)

ST20-19 Orientering om kvalitetssystemet og sei ifrå (D)

ST21-19 HVL valgreglement for valg av studenter (V)

ST22-19 Revidering av vedtekter (V)     

ST23-19 Revidering av valgreglement (V)

ST24-19 Revidering av forretningsorden (V)

ST25-19 Revidering av økonomireglement (V)

ST26-19 Revidering av mandat for Arbeidsutvalget (V)

ST27-19 Krav til dokumentasjon fra Studentrådet (V)

ST28-19 Høringsbrev – studentrådet ved FLKI (D)

ST29-19 Ettergodkjenning av høringer (V)

ST30-19 Høringssvar: Modell for styring av studieporteføljen (V)

ST31-19 Resolusjon - Kriterier for obligatorisk undervisning (V)

ST32-19 Resolusjon - Kriterier for innhold i begrunnelse på eksamenskarakter (V)

ST33-19 Valg (V)

ST34-19 Suppleringsvalg for 2018 og valg til STVL 2019 (V)

ST35-19 Godkjenning av regnskap 2018 (V)

XX-19 Eventuelt (O/D)

XX-19 Møteevaluering (O/D)

Earlier Event: February 1
ST-1/19 (Studenttingsmøte)
Later Event: April 27
ST-3/19 (Studenttingsmøte)