Back to All Events

ST-1/19 (Studenttingsmøte)I tråd med våre retningslinjer for strauming, strømmes møter i Studenttinget direkte. Opptak fra studenttingsmøter er tilgjengelig fram til protokollen fra møtet er godkjent og gjort tilgjengelig på våre nettsider. Lenke til vår YouTube-kanal finner du her.


Sakliste

ST01-19 Møtekonstituering (V)

ST02-19 Orienteringer (O)

ST03-19 Rapport fra Giratur 2018 (O)

ST04-19 Valg til Studenttinget 2019 (V)

ST05-19 Møteplan 2019 (V)

ST06-19 Budsjett 2019 (V

ST07-19 Prinsipprogram STVL (V)

ST08-19 Handlingsplan 2019 (V)

ST09-19 Kommunikasjonsplan STVL (V)

ST10-19 Valg (V)

Val til råd, styrer og utval ved Høgskulen på Vestlandet

10.01 – Val til Høgskulestyret

10.02 – FoU-utvalet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)              

10.03 – Forskingsetisk utval

10.04 – Val til Utdanningsutvalet ved HVL

10.05 – Samhandlingsutvalet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

10.06 – Språkpolitisk utval ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

10.07 – Klagenemnda  

Val til verv og råd i Studenttinget på Vestlandet

10.08 – Tillitsvalde i Studenttinget på Vestlandet (STVL)

09.09 – Innstillingskomiteen

10.10 Regionrådet midt

10.11 – Regionrådet Nord

Val av representantar til andre studentpolitiske møter og organisasjonar.

10.12 – Delegater til Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon (NSO)

10.13 – Årsmøte i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

10.14 – Velferdstinget Vest

10.15 – Bergen Studentvelforening

10.16 – Budsjettkomiteen til Bergen Studentvelforening

Val av representantar til utval ved Fakultet for Helse- og sosialfag (FHS)

10.17 – FoU-utvalet ved Fakultet for Helse- og sosialfag (FHS)   

10.18 – Tilsetjingsutvalet ved Fakultet for Helse- og sosialfag (FHS)

10.19 – Utdanningsutvalet ved Fakultet for Helse- og Sosialfag (FHS)

ST11-19 Ettergodkjenning av høringer (V)

ST12-19 Høring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte (V)

ST13-19 Innspill til høring om Studieforskriften (D)

ST14-19 Resolusjon: Lik rett til organisasjonsfri under praksis (V)

ST15-19 Ny organisasjonsstruktur i Sammen (D)              

ST16-19 Workshop om SHoT-undersøkelsen

XX-19 Eventuelt (O/D)  

XX-19 Møteevaluering (O/D)    

Earlier Event: November 10
ST-6/18 (Studenttingsmøte)
Later Event: March 23
ST-2/19 (Studenttingsmøte)