Vår politikk

Studenttinget på Vestlandet vedtar politikk på vegne av alle studenter ved Høgskulen på Vestlandet. Politikken tar mange former, alt fra Prinsipprogrammet, politiske plattformer, resolusjoner og enkeltvedtak. Studenttinget vedtar også en handlingsplan hvert år som bestemmer hva som er de viktigste satsningene for perioden.

På denne siden har vi samlet den til enhver tid gjeldende politikken i organisasjonen.

+ Prinsipprogrammet

Prinsipprogrammet er det øverste politiske dokumentet for Studenttinget på Vestlandet og setter den overordnede politikken. Programmet vedtas på det første møtet i året, ST1.

Last ned prinsipprogrammet for Studenttinget på Vestlandet

+ Politiske plattformer

Studenttinget vedtar politiske plattformer som utdyper hva STVL mener om et avgrenset tema. Plattformer kan vedtas på et Studenttingsmøter og gjelder til man aktivt velger å gå vekk fra dokumentet.

Studenttinget på HVL har per i dag en internasjonal plattform.

Last ned internasjonal plattform

+ Resolusjoner

Resolusjoner er egenstående uttalelser fra et møte i Studenttinget som setter søkelys på et spesiell sak eller et avgrenset tema. Resolusjoner kan både rette seg mot eksterne aktører som Høgskulen eller kommunen, men kan også være rettet mot Studentdemokratitet selv.

Ekstra reisestipend for miljøbevisste utvekslingsstudenter
Gi oss studentmobilitet!
Kriterier for innhold i begrunnelse
Kriterier for obligatorisk undervisning
Lik rett til organisasjonsfri under praksis
Forventninger til HVL under fadderukene
Nei til sentralisering av all makt i Studentsamskipnaden på Vestlandet
Solceller ved Høgskulen på Vestlandet
Bruk av informasjonsverktøy
Folkeregistrering og tilskudd til vertskommuner
Overtredelsesgebyr for brudd av demokratitid
Bøter ved forsinket sensur
Automatisk grunngjeving for karakter på eksamen
Kvalitetsforbedring i emneevaluering
Eksamensfri 18. mai
Frafall i utdanning ved HVL
Styrk kvalitetssikring av utdanningsprogram
Øk kapasiteten på studenthuset
La oss gå på jobbintervju
Etiske retningslinjer ved HVL
Individuell klagerett
Utdanning er ikke en vare
Sikring av studentenes mening i midtveisevalueringer
Miljøfyrtårn
Nei til forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning
Økt stipendandel på reisestøtte ved utveksling
Etiske retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og akademisk frihet
Eigenandelar er ikkje gratis

+ Handlingsplan 2019

Handlingsplanen bestemmer hva som skal være organisasjonens prioriteringer for perioden. Planen er gjeldende for Studenttinget og arbeidsutvalget og vedtas på første møte hvert år.

Last ned handlingsplanen for 2019

Andre vedtak

Studenttinget vedtar også politikk i form av enkeltsaker i Studenttingsmøtene.

Visste du?

Alle studenter ved HVL kan sende inn saker til Studenttinget. Møtene streames så du alltid kan følge med på behandlingen av saker.