Studentrådene ved HVL

 

Studentrådene er de øverste studentorganene ved hvert fakultet. Studenrådet velger studenter til fakultetsråd, tilsettingsutvalg og utdanningsutvalg, samt andre tillitsverv ved fakultetet.

Studentrådet ved FLKI

Studentrådet FLKI (SRFLKI) jobber for at du skal ha det best mulig ved fakultetet. Våre fokusområder er studiekvalitet, velferd, kurs- og seminarvirksomhet og mye mer!

Studentrådet har møter ein gang per måned og drøfter saker som angår studiekvardagen til studentane.

Styret i Studentrådet førebur saker til SR-møta, har kontakt med aktuelle studentorganisasjonar, samt leiinga og administrasjonen og sørgjer for den daglege drifta av studentrådet.

Studentrådet ble etablert i 1953.

E-post: srflki.bergen@hvl.no
Facebook: https://www.facebook.com/Studentraad/


Studentrådet ved FHS

Studentrådet FHS (SRFHS) er det øverste studentorganet i Bergen ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, og skal ivareta studentene ved fakultetet.

E-post: srfhs.bergen@hvl.no
Facebook: https://www.facebook.com/srsahs/


Studentrådet ved FIN

Studentrådet FIN (SRFIN) er studentenes øverste organ i Bergen ved fakultetet. Det består av en tillitsvalgt fra hver klasse, samt et styre på syv personer. Deres funksjon er å ivareta studentenes interesser, både når det gjelder det faglige, det økonomiske og det sosiale.

SRFIN har møte ca. en gang i måneden, og som oftest i demokratitiden på onsdager. Her kan alle melde saker. Hvilke saker SRFIN arbeider med er opp til DEG!

Det er de tillitsvalgte fra klassene som har stemmerett i studentrådet, men alle studenter ved fakultetet er velkommen til å delta på Studentrådsmøtene.

E-post: srfin.bergen@hvl.no
Facebook: https://www.facebook.com/srfin.hvl/


Studentrådet ved FØS

Studentrådet FØS, HVL - Bergen (SRFØS) er det øverste studentorganet i Bergen ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Studentrådet skal ivareta studentene ved fakultetet sine økonomiske, faglige, kulturelle, sosiale og demokratiske interesser. Dette skal gjøres ved å samarbeide med ledelsen ved fakultetet og studieprogramråd.

SRFØS har møte ca. en gang i måneden. Her kan alle melde saker. Hvilke saker SRFØS arbeider med er opp til deg.

E-post: srfos.bergen@hvl.no
Facebook: https://www.facebook.com/srfos/

39321043_1775885472532580_8972997657068830720_n.png

F%C3%B8rde.jpg

Studentrådet i Førde

Studentrådet i Førde er det øverste studentpolitiske organet i Førde og består av representanter fra alle klasser ved HVL, campus Førde.

Rådet jobber for å sikre et godt studie- og læringsmiljø for studentene.

E-post: studentrad.forde@hvl.no


Studentrådet i Sogndal

Studentrådet i Sogndal er det øverste studentpolitiske organet i Sogndal og består av representanter fra alle klasser ved HVL, campus Sogndal.

Rådet jobber for å sikre et godt studie- og læringsmiljø for studentene.

E-post: studentrad.sogndal@hvl.no
Facebook: https://www.facebook.com/Studentraadetisogndal/

Sogndal.jpg

Stord.jpg

Studentrådet på Stord

Studentrådet på Stord består av alle klassetillitsvalgte, hvis ambisjon er å ivareta de interesser som studentene har på campus. Representantene velges hver høst ved skolestart, og sitter for et år av gangen

Husk at din klassetillitsvalgt er din representant i Studentrådet og kan ta opp saker på dine vegne!

E-post: studentrad.stord@hvl.no
Facebook: https://www.facebook.com/Studentrådet-HVL-Stord-1862979593958437/


Studentrådet i Haugesund

Studentrådet i Haugesund er det øverste studentpolitiske organet i Haugesund og består av representanter fra alle klasser ved HVL, campus Haugesund.

Rådet jobber for å sikre et godt studie- og læringsmiljø for studentene.

E-post: studentrad.haugesund@hvl.no
Facebook: https://www.facebook.com/StudentradHaugesund/

Haugesund.jpg