Refusjon for reiser

Om du har hatt kostnader i forbindelse med møter på vegne av Studenttinget kan du søke refusjon her. Når du reiser for Studenttinget eller deltar på møter i vår regi er du underlagt økonomireglementet til Studenttinget.

For å få refusjon må du fylle ut skjemaet under og laste opp aktuelle kvitteringer som vedlegg. Du vil ikke motta refusjon for utgifter som ikke kan dokumenteres med vedlegg. Om du har spørsmål om refusjon eller trenger hjelp til å fylle ut skjemaet kan du kontakte oss på studenttinget@hvl.no eller 55 58 59 90.