Hatt verv i studentdemokratiet på Vestlandet (Studenttinget, studentråd, klassetillitsvalgt, utvalg, råd osv.)? Da har du krav på en attest fra oss som bekrefter at du har jobbet for studentenes beste. Gjennom å fylle ut skjemaet nedenfor gir du oss informasjonen vi trenger til å sjekke om du har hatt verv og sende deg bekreftelsen på e-post. Vi sjekker samtidig om du har deltatt på tillitsvalgteopplæring i regi av studentdemokratiet. I såfall blir dette også registrert. Du trenger bare å sende inn ett skjema for alle vervene du har hatt, så lenge du fyller ut dette i spørsmålet om hvilket verv du vil ha bekreftelse for.

Vi gjør oppmerksom på at tiden det tar oss å gjøre klar attesten varierer med arbeidsmengden i løpet av året. Vær gjerne tidlig ute!

Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut skjemaet kan du kontakte oss på studenttinget@hvl.no eller 55 58 59 90.

VELKOMMEN
Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet. Vi jobber for å ivareta studentenes interesser opp mot HVL og andre aktører.

SEI IFRÅ
Bruk sei ifrå-systemet for å ta opp saker med direkte med Høgskulen. Her kan du varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold, generelle ting som kan gjøres bedre, eller gi positive tilbakemeldinger.

BEREDSKAP
På den sikre siden gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.
Varsling 24 er en tjeneste for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS, epost og telefonoppringing. Dette er viktig for at du skal få informasjon om hendelser i din kommune.