Universitetsprosjektet ved HVL

På studenttingsmøtet 5. oktober fikk Studenttinget besøk av prorektor for forskning, Gro Anita, som presenterte universitetsambisjonen til HVL. Her forklarte hun at HVL jobber mot å bli et profesjonsrettet og teknisk universitet som legger vekt på praksisnær og anvendt forskning. HVL startet prosjektet våren 2019 og har som mål å søke universitetsstatus hos NOKUT i 2023. 

I sin presentasjon løftet prorektor frem grunnene til at HVL ønsker å bli universitet. 

DSCF6052.jpg

Hvorfor ønsker HVL å bli et universitet? 

Kvalitet 

Det å være et universitet er et eget kvalitetsstempel. Universitetsprosjektet er derfor et kvalitetsforbedringsprosjekt for både utdanning og forskning. I tillegg vil det styrke HVL sitt konkurransefortrinn både nasjonalt og internasjonalt. Universitetsstatusen vil påvirke hvilke nasjonale og internasjonale arenaer HVL og studentene blir invitert til.  

Inkludert i sektoren 

HVL den ene store høgskolen som står utenfor “det gode selskap” i dagens utdanningslandskap, som blir stadig mer dominert av universiteter. Som universitet vil HVL bli inkludert i mange nettverk og i de store beslutningsprosessene i sektoren. Dette er bra for både studenter og ansatte.  

Regional utvikling og innovasjon 

Gjennom HVL sine fem campuser bidrar høyskolen til regional utvikling gjennom innovasjon og ny praksisnær forskning. Prorektoren mener derfor at HVL kan forsterke Vestlandets posisjon som den mest innovative delen av Norge, og som en kunnskapsintensiv region. 

Vi trenger ny kunnskap for å utvikle nye løsninger som kommunene og fylkene trenger. Nesten all radikal innovasjon er forskningsbasert. Gjennom forskning kan HVL øke kvaliteten på utdanningene.”  

Som universitet vil HVL være et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet som forsker på de profesjonene HVL utdanner til. 

For Vestlandet 

Bergen er en av de få storbyer som ikke har et profesjonsrettet eller teknisk universitet. HVL har en unik posisjon som en flercampusinstitusjon til å understøtte innovasjon og bidra til utvikling av næringslivet i Vestlandsregionen.” 

DSCF6306.jpg

Hva har universitetsprosjektet å si for deg som student? 

HVL mener du som student vil få større mulighet til å fullføre alle de akademiske gradene, dvs. bachelor-, master- og doktorgrad ved HVL, uten å være nødt til å bytte institusjon eller campus. HVL har som mål at du som student ikke vil oppleve noen større forandringer i studiet, undervisningen eller i praksis. 

Studentmøter om universitetsprosjektet 

Gro Anita vil sammen med leder for Studenttinget Henrik Tjore og leder for universitetsprosjektet Dag Stenvoll ha møte med studentene om universitetsprosjektet: 

Bergen: 18. november

  • Tilsette kl. 11.00–12.30, Fyrrommet

  • Studentar, klokkeslett kjem

Stord: 21. og 22. november

  • Tilsette, 22. november kl. 8.00–9.30, (rom kjem)

  • Studentar, 21. november kl. 11.00–12.00

 

Haugesund: 21. og 22. november

  • Tilsette, 22. november kl. 11.00–12.30, (rom kjem)

  • Studentar, 21. november kl. 14.00–15.00

 

Førde: 12. desember

  • Tilsette, kl. 11.00–12.30, (rom kjem)

  • Studentar, kl. 13.00–14.00

 

Sogndal: 13. desember

  • Tilsette, kl. 11.00–12.30, (rom kjem)

  • Studentar, kl. 13.00–14.00