Valgt nye tillitsvalgte i studentrådet eller studentutvalget? Her kan du melde hvem som er blitt valgt så resten av studentdemokratiet og HVL får tilgang til oversikten. I perioden man er tillitsvalgt vil informasjon om navn, verv, campus og e-postadresse være tilgjengelig på hjemmesiden og på forespørsel til Studenttinget. Når man er ferdig i vervet fjernes informasjonen, men navn, verv og e-postadresse vil bli oppbevart i arkivet. Kun tillitsvalgte og ansatte i studentdemokratitet har tilgang til arkivet.

Om du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut skjemaet kan du kontakte oss på studenttinget@hvl.no eller 55 58 59 90.

VELKOMMEN
Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet. Vi jobber for å ivareta studentenes interesser opp mot HVL og andre aktører.

SEI IFRÅ
Bruk sei ifrå-systemet for å ta opp saker med direkte med Høgskulen. Her kan du varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold, generelle ting som kan gjøres bedre, eller gi positive tilbakemeldinger.

BEREDSKAP
På den sikre siden gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.
Varsling 24 er en tjeneste for utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS, epost og telefonoppringing. Dette er viktig for at du skal få informasjon om hendelser i din kommune.