Kjøregodtgjørelse

Om du har kjørt egen bil i forbindelse med møter i Studenttinget har du krav på kjøregodtgjørelse. Denne følger faste satser, men må sendes inn gjennom et eget skjema. Vi har laget en veileding for utfylling av skjemaet. Skulle du likevel trenge hjelp fra en av oss kan du ta kontakt på studenttinget@hvl.no eller 55 58 59 90.

Skjema for kjøregodtgjørelse

Skjema for kjøregodtgjørelse sendes til studenttinget@hvl.no.

Veiledning ved utfylling av skjema for kjøregodtgjørelse