Honorerte verv hos Studenttinget

Last ned skjema for lønn og godtgjørelser

Medlem av kontrollkomiteen og ordstyrer får betalt per dag, ikke per time. I timelisten skriver du antall dager og satsen som er satt per dag.

Dette skjemaet sendes til studenttinget@hvl.no. Ta kontakt med en av våre organisasjonskonsulenter ved spørsmål.

Honorerte verv hos Studenttinget, med unntak av medlemmer av kontrollkomiteen, ordstyrere og medlemmer i arbeidsutvalget, lønnes etter retningslinjer i vårt økonomireglement.