Honorerte verv hos HVL

Se HVL sine nettsider for informasjon om honorar og lønn til studenter. Honorarskjema sendes til sekretæren i det utvalget vervet tilhører.

Størrelsen på honoraret for deltakelse i råd og utvalg ved HVL er definert i Statens personalhåndbok og per 2019 er denne 463,- kroner pr. time for ordinære medlemmer. Forberedelsestiden regnes tilsvarende lengden av møtet og lønnes etter samme sats.

Ved spørsmål kan du kontakte oss på studenttinget@hvl.no eller 55 58 59 90.