Vår politikk

Søke om penger

Om oss

Melde inn tillitsvalgte

Våre møter

Refusjon og honorar


VELKOMMEN
Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi jobber for å ivareta studentenes interesser opp mot HVL og andre aktører.

SEI IFRÅ
Bruk sei-ifrå-systemet for å ta opp saker direkte med høgskolen. Her kan du varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold, generelle ting som kan gjøres bedre eller gi positive tilbakemeldinger.